Fotografie z akcí v roce 2017

Například na tyto akce jsme v roce 2017 zapůjčili techniku, nebo organizačně přispěli. Těšíme se na další.

Šapitó žije

Rok 2016 – krátké shrnutí naší podpory spolkových činností v regionu. Pomáháme realizovat mnoho akcí například formou nekomerčního zapůjčení techniky nebo stanu. Spolupracujeme například s organizátory Putování za písničkou v Červené Vodě, Osadním výborem Horní Orlice, Heřmanice a Prostřední Lipka, ZŠ a MŠ Lichkov, MŠ Moravská Králíky, Mateřským centrem EMMA Králíky a Spolkem přátel vzduchoplavby. Zároveň pomáháme při umístění piana v podloubí v Králíkách.

 

Děti neklidné, zlobivé a zlé

Beseda KrálíkyTisková zpráva
Dne 15. 10. 2015, v 18:00 hodin navštíví Evropský dům v Králíkách významný psycholog PhDr. Andrej Drbohlav, který bude hovořit o projevech poruch chování a agresivity u dětí. Beseda bude zaměřena na běžnou populaci a každodenní situace v rodinách i ve škole. Extrémy v projevech dětí bude přednášející ilustrovat na příkladech z jeho výzkumu, kdy hovořil s několika sty klientů výchovných ústavů, včetně Králického. Díky jeho zkušenostem je tak často citován v tisku, nebo je zván do diskusních pořadů a zpravodajství.
Další informace naleznete na přiloženém plakátu a v odkazech.

WORKSHOP KOMIKSU přesunujeme z prázdnin na říjen – o termínu budeme informovat (klik na plakát)

comics_FBAlois Fotič v Praze. Navštivte náš      Facebook.

FoticIMG_4163