Děti neklidné, zlobivé a zlé

Beseda KrálíkyTisková zpráva
Dne 15. 10. 2015, v 18:00 hodin navštíví Evropský dům v Králíkách významný psycholog PhDr. Andrej Drbohlav, který bude hovořit o projevech poruch chování a agresivity u dětí. Beseda bude zaměřena na běžnou populaci a každodenní situace v rodinách i ve škole. Extrémy v projevech dětí bude přednášející ilustrovat na příkladech z jeho výzkumu, kdy hovořil s několika sty klientů výchovných ústavů, včetně Králického. Díky jeho zkušenostem je tak často citován v tisku, nebo je zván do diskusních pořadů a zpravodajství.
Další informace naleznete na přiloženém plakátu a v odkazech.
„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde